52 object Resultaten

Collectie:
AGDM_001
AGDM_001
Postkaart dorpszicht Schoolstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_002
AGDM_002
Postkaart dorpszicht Stationsstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_003
AGDM_003
Postkaart dorpszicht Stationsstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_004
AGDM_004
Postkaart dorpszicht Stationsstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_005
AGDM_005
Postkaart dorpszicht Schoolstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_006
AGDM_006
Postkaart dorpszicht Stationsstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_007
AGDM_007
Postkaart kerk en standbeeld, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_008
AGDM_008
Nachtfoto kerktoren, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_009
AGDM_009
Postkaart Gemeentehuis, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_010
AGDM_010
Postkaart Station en Fabriek, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_012
AGDM_012
Postkaart dorpszicht Kerk, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_013
AGDM_013
Postkaart dorpszicht Kerkstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_014
AGDM_014
Postkaart dorpszicht gemeenteplaats, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_015
AGDM_015
Postkaart dorpszicht Stationsstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_016
AGDM_016
Luchtfoto Société Anonyme de Waerschoot.
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_017
AGDM_017
Postkaart Kasteel Den Dam, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_018
AGDM_018
Postkaart Fabriek d'Heygere, Waarshoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_019
AGDM_019
Postkaart kanaal De Lieve, Zomergem
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_020
AGDM_020
Postkaart zicht op De Lieve, Zomergem
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_021
AGDM_021
Oorlogsmonunument, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_022
AGDM_022
Hoogkoor Sint-Ghislenuskerk, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_023
AGDM_023
Postkaart Kloostergebouw, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_024
AGDM_024
Luchtfoto Textilia, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_026
AGDM_026
Sint-Ghislenuskerk, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_027
AGDM_027
Postkaart binnenzicht kerk, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_032
AGDM_032
Postkaart dorpszicht Schoolstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_034
AGDM_034
Dorpszicht Patronagiestraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_035
AGDM_035
Gesticht Sint-Vincentius à Paulo, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_036
AGDM_036
Stationsstraat, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_038
AGDM_038
Sint-Jozefskerk, Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

AGDM_039
AGDM_039
Groeten uit Waarschoot
Archief Gilbert De Muynck (Waarschoot)

Volgende 36