De stalmest openspreiden

De stalmest openspreiden

PrEVE_035

ca1995 Isabelle en Gerard Meerschman spreiden de op hopen gezet te stalmest over het land [de vedde opbm schuddn]. Landerijen [De Singels] Weibroekdreef te Aalter
1995
Etienne Van Eeghem